G İşareti - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

G İşareti

G İşareti Tebliği, 06.12.2006 tarih ve 26368 sayılı Resmi Gazete'de “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır.

 

beton g işareti

G İşareti Yönetmeliği G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır.Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

 

G İşareti Atanması

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Alberk QA Technic Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirildi.

G işareti Başvuru Formu

G İşareti Nedir? G İşareti , Ülkemizde "CE"ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

G İşareti Nedir…

Hazır Beton G İşaretleme

beton g belgesi

Hazır betonda belgelendirme, EN 206-1 Standardına göre sistem (üretim kontrol) ve ürün tetkiki adı verilen iki aşamadan geçmektedir.