G İşaretleme - g uygunluk belgesi G İşareti

G İşaretleme

QA Technic , G İşareti konusunda EN 206-1 Beton kapsamında Onaylanmış Kuruluş ( Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu) Olarak Görevlendirilmiştir.

Yapı Malzemeleri CE Belgelendirme 89/106/EEC kapsamında Onaylanmış Kuruluş.

 

g uygunluk belgesi ne tabidir. G İşareti Yönetmeliğine göre betonun uygunluk teyit sistemi 1+ dır ve bu tam ürün belgelendirmesini getirmektedir. QA Technic : Uygunluk Değerlendirme Kuruluşudur ( G İşareti Sertifikasyon Kuruluşu ). Kimlik K...
g uygunluk belgesi olmuştur. Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesinin isteneceği durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilir ancak bu durumlarda ihaleyi açan kurum, standarda u...
Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir. Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme,......
g uygunluk belgesi g müracaat