G İşaretleme - beton G İşareti

G İşaretleme

QA Technic , G İşareti konusunda EN 206-1 Beton kapsamında Onaylanmış Kuruluş ( Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu) Olarak Görevlendirilmiştir.

Yapı Malzemeleri CE Belgelendirme 89/106/EEC kapsamında Onaylanmış Kuruluş.

 

beton, TS EN 206-1 Standardı kapsamında G Uygunluk Belgesi ne tabidir. G İşareti Yönetmeliğine göre betonun uygunluk teyit sistemi 1+ dır ve bu tam ürün belgelendirmesini getirmektedir. QA Technic : Uygunluk Değerlendirme Kuruluşudur ( G İşare...
betonda G İşareti olmadan piyasaya ürün arzı söz konusu değildir; dolayısıyla betonda tek zorunlu belge G Uygunluk Belgesi olmuştur. Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesinin iste...
G İşareti, Ülkemizde CEye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır. G İşareti Han......
beton g müracaat