G İşaretleme - yapi malzeme G İşareti

G İşaretleme

QA Technic , G İşareti konusunda EN 206-1 Beton kapsamında Onaylanmış Kuruluş ( Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu) Olarak Görevlendirilmiştir.

Yapı Malzemeleri CE Belgelendirme 89/106/EEC kapsamında Onaylanmış Kuruluş.

 

Beton, TS EN 206-1 Standardı kapsamında G Uygunluk Belgesi ne tabidir. G İşareti Yönetmeliğine göre betonun uygunluk teyit sistemi 1+ dır ve bu tam ürün belgelendirmesini getirmektedir. QA Technic : Uygunluk Değerlendirme Kuruluşudur ( G İşare......
G İşareti Yönetmeliği?ne tabi yapı malzemeleri, zorunlu yürürlük tarihi olan 01.07.2010?den sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulacaktır. Eğer bir ürün G İşareti taşımadan piyasaya ......
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 1 Temmuz?dan itibaren şantiyelerde kullanılacak tüm yapı malzemelerine CE ve G işareti zorunluluğu başladı. İnşaat mühendisliği işlerini içeren tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen yapı ......
İnşaat mühendisliği işlerini içeren tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen yapı malzemelerine CE ve G Standart uygulaması başladı. AB uyum mevzuatı kapsamında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2007?de yürürlüğe giren Ya......
Balıkesir Ticaret Odası (BTO), şantiyede yapı malzemelerinin denetimi hakkında üyelerini bilgilendirdi. Yapı malzemelerinde, "CE" veya "G" işareti iliştirilmesinin mecburi olduğu bildirildi. BTO yönetim kurulu başkanı Mahmut Yavuz, CE kapsamı dışınd......
yapi malzeme g müracaat