Yapı Malzemelerinde CE ve G İşareti Zorunluluğu

Yapı Malzemeler

Yapı işinde kullanılacak ürünlerde CE ya da G işareti uygulaması başladı.

30.06.2010 tarih ve 17512 sayılı yazıda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınan 01.04.2010 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.00.10-370.03/631 sayılı yazından bahisle, CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulları ile CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koşullarının

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) ile belirlendiği ve Yönetmeliğin 26.06.2009 gün ve 27270 sayılı RG? de yayımlanarak, 01.07.2010 tarihinde mecburi uygulamaya gireceği, buna göre yapı işinde kullanılacak ürünlere ya CE ya da G işareti iliştirilmesinin zorunlu olacağı belirtilmektedir.

 

  1. G İşareti Nasıl Alınır
  2. G İşareti olmadan ürün piyasaya arz edilebilir mi
  3. Betonda tek zorunlu belge G Belgesi
  4. CE ve G işareti zorunluluğu
  5. Yapı malzemelerinde CE ve G işareti
  6. Yapı Malzemelerinde CE ve G İşareti Zorunluluğu
  7. G İşareti Neye İstinaden Ürüne İliştirilebilir
  8. G İşareti ile İlgili Mevzuat Nedir
  9. G İşareti Nedir
  10. G İşareti Örneği
g müracaat