G İşaretleme - yonetmelik G İşareti

G İşaretleme

QA Technic , G İşareti konusunda EN 206-1 Beton kapsamında Onaylanmış Kuruluş ( Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu) Olarak Görevlendirilmiştir.

Yapı Malzemeleri CE Belgelendirme 89/106/EEC kapsamında Onaylanmış Kuruluş.

 

İnşaat mühendisliği işlerini içeren tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen yapı malzemelerine CE ve G Standart uygulaması başladı. AB uyum mevzuatı kapsamında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2007?de yürürlüğe giren Ya......
Balıkesir Ticaret Odası (BTO), şantiyede yapı malzemelerinin denetimi hakkında üyelerini bilgilendirdi. Yapı malzemelerinde, "CE" veya "G" işareti iliştirilmesinin mecburi olduğu bildirildi. BTO yönetim kurulu başkanı Mahmut Yavuz, CE kapsamı dışınd......
Yapı işinde kullanılacak ürünlerde CE ya da G işareti uygulaması başladı. 30.06.2010 tarih ve 17512 sayılı yazıda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınan 01.04.2010 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.00.10-370.03/631 sayılı yazından bahisle, CE kapsamı dı......
G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca......
G İşareti, Ülkemizde CEye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır. G İşareti Han......
yonetmelik g müracaat