G İşaretleme - CE G İşareti

G İşaretleme

QA Technic , G İşareti konusunda EN 206-1 Beton kapsamında Onaylanmış Kuruluş ( Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu) Olarak Görevlendirilmiştir.

Yapı Malzemeleri CE Belgelendirme 89/106/EEC kapsamında Onaylanmış Kuruluş.

 

G İşareti Yönetmeliği?ne tabi yapı malzemeleri, zorunlu yürürlük tarihi olan 01.07.2010?den sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulacaktır. Eğer bir ürün G İşareti taşımadan piyasaya ......
Artık betonda G İşareti olmadan piyasaya ürün arzı söz konusu değildir; dolayısıyla betonda tek zorunlu belge G Uygunluk Belgesi olmuştur. Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesini......
CE ve G işareti zorunluluğu başladı. İnşaat mühendisliği işlerini içeren tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen yapı malzemelerine CE ve G Standart uygulaması başladı. AB uyum mevzuatı kapsamında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı t...
CE ve G Standart uygulaması başladı. AB uyum mevzuatı kapsamında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2007?de yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğinCE, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren şantiyelerde kullanılan yapı malzemelerinde...
CE" veya "G" işareti iliştirilmesinin mecburi olduğu bildirildi. BTO yönetim kurulu başkanı Mahmut Yavuz, CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulları ile CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koşullarının belirleyen yö...
CE g müracaat